De nieuwe richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

kinderbescherming

Voor het eerst hebben beroepsorganisaties en het Nederlands Jeugdinstituut richtlijnen opgesteld voor de werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarin is niet alleen aandacht voor professionele hulpverleners en begeleiders, maar ook voor de direct betrokkenen, zoals pleegouders. De richtlijnen zijn openbaar toegankelijk via onderstaande link:

De nieuwe richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

pleeggezin