WSG

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Ze richten zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking.

wsg