Nederlands Jeugdinstituut.

kinderbescherming

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij belangrijk.

 

Wij zijn het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

 

Dat is onze bijdrage aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Hoe er gewerkt wordt aan de kwaliteit van jeugdzorg is te zien op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

pleeggezin