NVP

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is een organisatie waar pleeggezinnen terecht kunnen voor informatie en ontmoeting.