jan
15

Pop.

woensdag 15 januari 2014

De poppen hebben een goed leven bij ons. Ze worden gekleed, geknuffeld en ze komen niets te kort. De pop krijgt de blijdschap mee van het spelende kind maar we zien dat de pop ook een troostende functie heeft bij hevig verdriet. Hartverscheurend is het om te kijken naar het kind dat zo graag “pappa wil” en dan snikkend in bed ligt en de pop dan beurtelings boos fijnknijpt en vervolgens troost zoekt bij diezelfde pop.

pop