okt
1

Supergewone mensen gezocht.

donderdag 1 oktober 2015

Wervingscampagne Pleegzorg Nederland van start gegaan

De vraag naar pleegouders groeit fors. In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is dat aantal met bijna 70 procent gestegen. Die forse groei kan Pleegzorg Nederland niet met de huidige pleegouders opvangen. Daarom startte 21 september jl. de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’, waarmee Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleeggezinnen hoopt te werven. Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder Pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: ‘We gunnen het elk kind om in een gezin op te groeien.’

pleegzorg