okt
13

Weglopen.

woensdag 13 oktober 2010

In de praktijk blijkt het niet altijd mee te vallen om in een gezin met een duidelijke structuur en regels terecht te komen als je dat helemaal niet gewend bent. We maken dan ook regelmatig mee dat kinderen hier moeite mee hebben. Kunnen de volwassenen wel zeggen dat het juist dat is wat je nodig hebt, als kind kun je hier dan wel een andere mening over hebben. Zo komt het dus nogal eens voor dat er een kind besluit dat het nu wel even genoeg is met “die regeltjes” en flink gaat steigeren. Zelfs weglopen is hier geen onbekend fenomeen.

weglopen

Als dan vriendjes zijn gebeld of andere logische plekken, dan is de politie aan de beurt om een melding te maken. Zo onderhand is de politie “onze vriend”.  Tot nu toe liepen dergelijke zaken altijd goed af en kwam het kind terug…     Gelukkig zien we ook dat de structuur en regels voor kinderen goed zijn en vruchten afwerpt!